Dzieci przejawiające trudne zachowania i kompetencje ich rodziców.

Nie ma trudnych dzieci, są tylko takie, które chcą nam coś zakomunikować…