Dzień otwarty Oddziału Położnictwa i Perinatologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

2019-09-23 16:42 M&M mama CiążaPoród

Kilkuset przyszłych rodziców zwiedzało najmłodszą porodówkę w regionie.

W minioną sobotę na uczestników spotkania czekały specjalnie wydzielone strefy: Strefa Położnych, Strefa Malucha, Strefa Porodów bez Bólu oraz Strefa Pierwszej Pomocy. Goście Dnia Otwartego mogli się tam dowiedzieć m in. jak przygotować się do porodu i pobytu w szpitalu, jak sporządzić plan porodu, jak kąpać, przewijać i chustować malucha. Rodzicie dowiedzieli się również co zrobić w sytuacji, gdy dziecko potrzebuje pierwszej pomocy.

Źródło: GCZD

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też wykłady o porodach w wodzie i znieczuleniach okołoporodowych. Uczestnicy spotkania w towarzystwie położnych mogli też zwiedzić oddział.

Źródło: GCZD

Oddział Położnictwa i Perinatologii GCZD rozpoczął działalność w kwietniu 2019 r.

To najmłodsza porodówka w regionie. Na nowym oddziale pacjentki rodzą w nowoczesnych i komfortowych warunkach. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to dzieci urodzone w GCZD nie wymagają transportu do innej placówki. Opiekę mają zapewnioną natychmiast, na odpowiednim oddziale jednego z największych na południu Polski klinicznych szpitali pediatrycznych. Na Oddziale Położnictwa i Perinatologii GCZD możliwe są porody naturalne (w tym również wszystkie wertykalne oraz w wodzie) oraz poprzez cesarskie cięcie. Pacjentki oddziału mogą bezpłatnie skorzystać z wszystkich form znieczulenia okołoporodowego. W skład kadry oddziału wchodzi zespół anestezjologiczny, dostępny dla pacjentek przez całą dobę. Każdy dziecko urodzone w GCZD ma ustalone, w zależności od potrzeb,  indywidualny tok postępowania medycznego.

Źródło: GCZD

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach – kilka słów o szpitalu

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II (GCZD) to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. W GCZD funkcjonują 24 poradnie specjalistyczne oraz 17 oddziałów szpitalnych, na bazie których działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje ok. 17 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 30 tys. świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

W GCZD, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizowany jest kompleksowy program szkoleń dla studentów polskich i zagranicznych. Uzyskał on pozytywną opinię polskiej i amerykańskiej komisji akredytacyjnej. Prowadzone jest również kształcenie przed i podyplomowe, w tym specjalizacje, staże oraz kursy specjalistyczne w zawodach medycznych. Szpital w Katowicach to także jedyny ośrodek w tej części kraju, który zajmuje się leczeniem chorób rzadkich i ultra rzadkich u dzieci. Szpital posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 9001 oraz Certyfikat „Czyste Leczenie”. Placówka spełnia także standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), posiadając tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Szpital jest również laureatem wielu prestiżowych nagród, otrzymał m. in. tytuł „Bezpieczny Szpital 2015”. Placówka zatrudnia ponad 1000 pracowników.

Zobacz również:

Komentarze (0)

Możliwość komentowania została wyłączona.

Strona korzysta z plików cookies
Odwiedzając stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej w polityce prywatności.