Konkurs – zajęcia gordonowskie :)

2020-02-25 12:04 M&M mama Atrakcje dziecięceKonkursMuzyka

Zapraszamy do zabawy na naszym fanpagu Dzieci Lubią Śląskie na Facebooku!

Do wygrania zaproszenia 1+1 (rodzic + dziecko) na dwa zajęcia gordonowskie Twórczy Bajtel w Siemianowickim Centrum Kultury, które odbędą się 3 i 17 marca o godzienie 17:00.

Konkurs odbywa się na naszym fanpagu: https://www.facebook.com/dziecilubiaslaskie/

Szczegóły dotyczące zajęć:

REGULAMIN KONKURSU 
Zajęcia gordonowskie

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie skierowanym do użytkowników serwisu społecznościowego Facebook®. Wymagane jest, by Uczestnik posiadał konto na portalu Facebook®.

2. Organizatorem zabawy jest portal:

Dzieci Lubią Śląskie www.dziecilubiaslaskie.pl

3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany, administrowany przez Facebook® ani bezpośrednio związany z serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorów, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs. Facebook® jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook®, Inc.

4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 25.02.2020 r. i trwa do 02.03.2020 do godziny 9.00.

5. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

6. Konkurs jest przeznaczona dla wszystkich Fanów fanpage Dzieci Lubią Śląskie.

7. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba, która w okresie trwania konkursu ma ukończone 18 lat.

8. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatorów w celach organizacji Konkursu oraz wysyłki Nagród zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

9. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

10. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursach i usunąć wpisy Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, a w szczególności biorących udział w Konkursach z użyciem fikcyjnego konta lub umieszczających pod danym postem konkursowym więcej niż jeden komentarz, a także Uczestników prowadzących działania naruszające interesy Organizatora lub Partnera/Sponsora lub godzące w jego wizerunek, a także osoby niepełnoletnie.

II. Zasady uczestnictwa

1. Należy być fanem strony:

https://www.facebook.com/dziecilubiaslaskie/

2. Mile widziane jest zaproszenie do uczestnictwa w zabawie w komentarzu przynajmniej dwóch osób.

3. Mile widziane jest udostępnienie oraz polubienie postu zabawy na swoim profilu jako publiczny.

4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie Konkursowe.

III. Nagroda

1. Spośród osób biorących udział w zabawie wybrana zostanie 1 osoba. Otrzyma ona 2 wejściówki (1+1 – dziecko + dorosły) na zajęcia gordonowskie w Siemianowickim Centrum Kultury odbywające się w dniach 3 i 17 marca.

2. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który zamieści najbardziej kreatywny komentarz pod postem konkursowym, zgodny z zagadnieniem/pytaniem konkursowym.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli  Organizatora Konkursu lub Parntera/Sponsora.

4. Zwycięzca zabawy zostanie powiadomiony na fanpage’u

https://www.facebook.com/dziecilubiaslaskie/ w dniu 02.03.2020, koło godziny 11:00.

5. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail.

6. Zwycięzca powinien się zgłosić do organizatora w wiadomości prywatnej w ciągu 24h od podania wyników.

7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

8. Zwycięzca może zrzec się prawa do nagrody, a wówczas traci on do niej prawo i nagroda pozostaje w wyłącznej dyspozycji Organizatorów.

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest portal Dzieci Lubią Śląskie.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców, wydania nagród, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. W związku z prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail.

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie stosownego wniosku na adres kontakt@dziecilubiaslaskie.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

V. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na fanpage Dzieci Lubią Śląskie.

3. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki i zapewnia, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Strona korzysta z plików cookies
Odwiedzając stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej w polityce prywatności.