Wymagające dziecko

Wymagające, „High Need Baby”, „hajnid”- co to w ogóle znaczy?