Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 – czas jego pobierania zostanie przedłużony do 26 lipca

2020-07-14 08:00 M&M mama BezpieczeństwoDzieckoEdukacjaKoronawirusSzkołaZdrowie i choroba

Informujemy o tym, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły. Powodem jest epidemia COVID-19.

Jest nowa decyzja rządu o wydłużeniu przyznawania zasiłku opiekuńczego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 26 lipca 2020 r. Szczegóły podaje ZUS na swojej stronie internetowej:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy/3449060

Poprzednio (25.05.2020) prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostało przedłużone do 14 czerwca br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. W oświadczeniu resortu rodziny zapewniono, że świadczenie będzie wypłacane przynajmniej do 14 czerwca na dotychczasowych zasadach.

Ma to wynikać z rozporządzenia Rady Ministrów, dotyczącego dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przysługującego rodzicom w związku z zamknięciem placówek opiekuńczych:

Od 25 maja br. zaczyna obowiązywać ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 855), który wydłuża okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 do 14 czerwca. Rozporządzenie jest wydanie na podstawie znowelizowanego art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 875)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Będą mogły z niego skorzystać również osoby, które nie mają możliwości zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19, oraz w przypadku, gdy, ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Dodatkowo, należy pamiętać o tym, że od 22 do 29 maja 2020 r. w oddziałach ZUS w Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu, Zabrzu oraz w podległych tym oddziałom inspektoratach i biurach terenowych nie będzie realizowana bezpośrednia obsługa klientów. Jest to związane z sytuacją epidemiczną w województwie śląskim.

Jak złożyć wnioski?

Najlepiej bez wychodzenia z domu, poprzez internet i Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Wnioski oraz dokumenty będzie można również złożyć na stanowisku dziennika podawczego albo bez osobistego kontaktu z pracownikiem – do skrzynek na dokumenty.

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 2020 r. (informacja z 10.05.2020r.)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został po raz kolejny przedłużony i będzie obowiązywał do 24 maja. Z tego świadczenia mogą skorzystać również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówek opiekuńczych, nie wyślą do nich dzieci. Na stronie internetowej ZUS możemy przeczytać, że:

Od 6 maja br. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał.

Sejm uchwalił ustawę w sprawie zasiłku opiekuńczego

Czas pobierania zasiłku opiekuńczego dla rodziców został przedłużony. Wynika to z tego, że zmianie uległ też termin, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły i inne placówki, do których uczęszczają dzieci. Wiemy już, że placówki oświatowe na pewno nie zostaną otwarte aż do Świąt Wielkanocnych. Z tego powodu dzieci będą musiały zostać dłużej pod opieką rodziców. (informacja z 1.04.2020r.)

31 marca br. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Przyjęte 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego  zasiłku opiekuńczego.

Zmiany te polegają na:

 • wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020 r.
 • przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat (od 26 marca br. zasiłek ten przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz tym, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegóły na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/3264328

Informacje od ZUS dotyczące przedłużenia zasiłku opiekuńczego

Na stronie ZUS przeczytamy, że (informacja z 25 marca 2020):

Aktualnie trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku wydłużenia okresu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,  szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

W związku z tym – do czasu wejścia w życie ustawy – osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca br. może:

złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy (kolejny) okres. Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten (oświadczenie) zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów

albo

wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym Do wypłaty zasiłku opiekuńczego wymagane są dokumenty na ogólnych zasadach, w tym wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (w tym przypadku skoro decyzja o zamknięciu placówek miała miejsce 20 marca br., to należy uznać, że jest to nieprzewidziane zamknięcie  placówki). W takim przypadku, po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 2 marca 2020 r. z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., taki wniosek będzie potraktowany  jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Będzie to oznaczało, że okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni, natomiast będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-po-25-marca-2020-r_/3250803

(15.03.2020) Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej na czas opieki nad dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19. Zasiłek ten przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Gdzie złożyć oświadczenie?

Należy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Tutaj możesz pobrać wzór tego oświadczenia:

Wzór oświadczenia (plik docx 15kb)

Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W jakim okresie i komu przysługuje zasiłek?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19 (epidemią koronawirusa w naszym kraju).

Zasiłek przysługuje za dni wskazane w oświadczeniu, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskażesz w oświadczeniu.

Należy podkreslić, że okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem.

O dodatkowy zasiłek mogą się ubiegać tylko rodzice dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Numer Infolinii ZUS

W przypadku potrzeby kontaktu z ZUS – przydatne numery:

 • informacja telefoniczna (tel. 22 560 16 00 – konsultanci są dostępni w dni robocze pon. – pt. godz. 7.00 – 18.00) po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem), należy wybrać odpowiedni temat rozmowy:
 • 9 – Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
 • 1 – Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
 • 2 – Renty i emerytury,
 • 3 – Zasiłki,
 • 4 – Informacje dla ubezpieczonych,
 • 5 – Informacje dla płatników,
 • 7 – Ulgi i umorzenia oraz zawieszenie działalności
 • komunikacja mailowa – adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl

Dodoatkowa infolinia: 22 290 87 01 (7.00-15.00)

Dodatkowe informacje dla osób prowadzących pozarolniczą działalność – wniosek elektroniczny

Na portalu PUE ZUS oświadczenie należy złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

Co zrobić aby wysłać oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego (wniosek ZAS-58)?

Należy:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
 4. kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów

Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług].

Czytaj również:

Dołącz do newslettera

Zostaw swój adres mailowy i bądź na bieżąco.

Please wait...

Dziękujemy!

Komentarze (0)

Możliwość komentowania została wyłączona.

Strona korzysta z plików cookies
Odwiedzając stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej w polityce prywatności.