Kolejne zielone pracownie czekają na uczniów!

2021-11-01 15:44 M&M mama EdukacjaPrzyroda i ekologiaSzkoła

– Nowa sala dydaktyczna z pewnością przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów, pozwoli na zaprezentowanie procesów zachodzących w przyrodzie oraz uświadomi konieczność ochrony środowiska naturalnego – mówi wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Nowoczesna pracownia biologiczno-chemiczna została oddana do użytku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik. Jej wyposażenie zostało sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Katowicach, która wyniosła w sumie ponad 35 tys. zł.

Projekt w ramach programu „Zielona Pracownia 2021” polegał na gruntownej modernizacji dotychczasowej sali geograficzno-chemicznej, wykonaniu prac remontowych i zaadaptowaniu pomieszczenia na nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną. Przedsięwzięcie pod nazwą „Nasza Ziemia” zakładało wyposażenie klasy w nowoczesne meble, w tym montaż blatu do mikroskopowania i zakup funkcjonalnych taboretów, z których mogą korzystać dzieci w różnym wieku.

ekopracownia Ruda Sląska

W zielonej pracowni pojawiły się ciekawe pomoce dydaktyczne, plansze edukacyjne, innowatorska tablica multimedialna, a także kosze do segregacji odpadów.

– W ramach tej inicjatywy zostały zakupione zestawy edukacyjne dla 30 uczniów, opierające się na tematyce skupionej wokół trzech obszarów: wody, powietrza i energii – mówi Katarzyna Gul, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. – Dodatkowo w nowej pracowni udało się umiejscowić stół do wykonywania doświadczeń chemicznych, który posiadaliśmy od kilku lat. Mam nadzieję, że teraz nauka będzie dla naszych uczniów czystą przyjemnością – dodaje z uśmiechem.

Nowoczesna „zielona pracownia” została też otwarta w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Głównej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach

To druga tego typu inwestycja oddana do użytku w mieście w tym roku szkolnym. Przedsięwzięcie w przeważającej części zostało sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Katowicach.

– Przekazywanie uczniom wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych i nieszablonowych pomocy naukowych, schematów i modeli będzie łatwiejsze dla nauczycieli oraz przyjemniejsze i ciekawsze dla młodzieży – powiedziała wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Projekt „Leśny zakątek” zakładał gruntowny remont dotychczasowej sali lekcyjnej oraz stworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-biologicznej. Po wykonaniu prac na ścianach sali oraz tapetach przeważają motywy związane z lasem, drzewami i zwierzętami, a klasa zyskała całościowe wyposażenie – nowe ławki, krzesła, biurko, laptop oraz monitor interaktywny.

– Z dużą satysfakcją oddajemy do dyspozycji uczniów bogato i nowocześnie wyposażoną salę lekcyjną. Korzystać z niej będą w głównej mierze uczniowie klas 4-6 – powiedziała Katarzyna Romejko, dyrektor SP nr 14. Znajdują się tam m.in.: pomoce i gry dydaktyczne, mikroskopy wraz ze stosownymi preparatami, plansze edukacyjne, ćwiczeniowy zestaw do biodegradacji czy niezwykle pomocne w zrozumieniu treści modele (model DNA czy schemat pracy płuc). – Uczniowie będą mogli także korzystać w klasie z przyjemnych siedzisk rehabilitacyjnych – dodaje dyrektorka.

Ogólny koszt projektu wyniósł 40 tys. zł. Znaczna część tej kwoty, czyli 32 tys. zł, pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozyskanej w ramach konkursów „Zielona Pracownia Projekt 2021” oraz „Zielona Pracownia 2021”.

ekpracownia Ruda Śląska

„Ekosystem człowieka” – to nowa pracownia dydaktyczna, która powstała w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej (1.12.2020r.)

Dzięki niej uczniowie placówki będą mogli uczyć się przedmiotów przyrodniczych przy pomocy nowoczesnych sprzętów multimedialnych i wysokiej jakości pomocy naukowych.

Wyposażenie pracowni zostało sfinansowane w ramach dotacji z WFOŚ, która wyniosła w sumie ponad 37 tys. zł. To już kolejna „zielona pracownia”, która działa w rudzkich placówkach. 

Zielona pracownia „Ekosystem człowieka”

„Ekosystem człowieka” to pracownia, w której uczniowie mogą odkrywać swoje zainteresowania przyrodnicze oraz zdolności naukowo-techniczne poprzez pracę indywidualną, grupową, prowadząc eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze. Zasoby pracowni służą też do realizacji programu pt. „Żyjesz tylko raz”, w którym uczestniczy szkoła w ramach  projektu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

– Pracownia będzie wykorzystywana do prowadzenia lekcji i zajęć ekologicznych, biologicznych i przyrodniczych w klasach IV- VIII. Służy również do prowadzenia zajęć dodatkowych rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – wylicza Anna Sekta, dyrektor szkoły.

– Funkcjonalny i innowacyjny sposób zaprojektowania pracowni pozwala na zróżnicowaną i atrakcyjną pracę w grupach, a co ważne zindywidualizowanie procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – dodaje. 

Pracownia podzielona została na trzy obszary tematyczne: ciało człowieka pod mikroskopem, anatomia i fizjologia człowieka oraz pierwsza pomoc – uratuj życie. Znajdują się w niej m.in. 4 stanowiska z mikroskopami, modele narządów, szkieletu, tułowia ludzkiego, fantomy do nauki resuscytacji, apteczki, barwne plansze edukacyjne przedstawiające zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wiele innych pomocy dydaktycznych. Aranżacja pracowni, poza ciekawym wyglądem, zawiera rozwiązania wpływające na właściwą postawę ciała, wzrok i ogólne samopoczucie.

zielona pracownia

Od pomysłu do realizacji

Ogólny koszt projektu wyniósł 44 243,87 zł. Ponad 37 tys. tej kwoty pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozyskanej  w ramach konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2020” oraz  „Zielona Pracownia’2020”. 

W tegorocznej, szóstej edycji konkursu „Zielona Pracownia’2020”, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 58 wniosków, spośród 104, które wpłynęły na  konkurs.

– Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu – to główne elementy, które ocenialiśmy przy wyborze Zielonych Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej, można było uzyskać do 30 tys. zł dotacji. Tylko w ubiegłym roku, w ramach środków WFOŚ powstały w mieście trzy podobne pracownie:

  • w SP nr 1 w Nowym Bytomiu, w SP nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach (szczegóły poniżej).

Warto dodać, że Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej w latach 2009 – 2019  pozyskała, w ramach środków unijnych ponad 2,3 mln zł na realizację programów rozwojowych szkoły: „Akademia Wyzwalania Kompetencji” oraz „Kompas – program  wspomagający w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Kolejna zielona pracownia została właśnie otwarta w Rudzie Śląskiej (17.10.2019r)

W środę, 16 października 2019r. została otwarta nowa, ekologiczna pracownia w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w dzielnicy Nowy Bytom.

Mikroskopy, rośliny, rybki a nawet kącik ekologiczny

Ekologiczna, zielona pracownia umożliwi uczniom tej placówki naukę przedmiotów przyrodniczych przy pomocy nowoczesnych sprzętów multimedialnych i wysokiej jakości pomocy naukowych. W tym roku w rudzkich szkołach, oprócz ekopracowni w SP nr 1, powstały jeszcze dwie – w Szkole Podstawowej nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska

– W centralnej części naszej pracowni znajdują się stoły oraz dopasowane krzesła, a przy jednej ze ścian osiem stałych stanowisk mikroskopowych. Został również wydzielony kącik ekologiczny, wyłożony sztuczną trawą, wyposażony w siedziska, pufy i poduszki, wykorzystywany podczas przeprowadzania z dziećmi zajęć ekologicznych czy też gier dydaktycznych – wymienia Iwona Dutkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki.

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska

W pracowni nie brakuje także prawdziwych roślin w miniszklarniach. Znajdziemy również rośliny doniczkowe oraz akwarium, w którym uczniowie będą hodowali rybki. W wyposażeniu pracowni znalazły się też słomkowe rolety oraz plansze ekologiczne.

Na jakość prowadzonych zajęć wpłynie z pewnością zakup wizualizera, monitora dotykowego oraz laptopa. Pozwolą one na rozwijanie pasji i umiejętności uczniów, a przez to wpłyną na poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowego i ekologicznego stylu życia – dodaje Iwona Dutkiewicz.

30 tys. złotych dofinansowania na jedną ekopracownię

„Ekotorium” to jedna z trzech zielonych pracowni, z których mogą korzystać dzieci w rudzkich szkołach. Ekopracownie służą do nauki przedmiotów przyrodniczych. Każde z miejsc zostało dofinansowane kwotą 30 tys. złotych, pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tegorocznej, piątej edycji konkursu, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 87 wniosków konkursowych, trzy z nich dotyczyły placówek na terenie Rudy Śląskiej.

W ten sposób powstały:

  • „Kłodnickie Laboratorium Przyrody” w Szkole Podstawowej nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Halembie
  • projekt „Młodzi naukowcy” w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego
  • „Ekotorium” w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki.

Przy ocenie wniosków znaczenie miało wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, innowacyjność zastosowanych rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz sprzętu.

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska

Ekopracownia „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”

Szkoła Podstawowa nr 25 w swym wniosku ujęła gruntowny remont istniejącej klasy i powstanie nowoczesnej pracowni przyrodniczej pod nazwą „Kłodnickie Laboratorium Przyrody”. We wniosku szkoła uwzględniła też takie potrzeby, jak zakup pomocy dydaktycznych, prowadzenie warsztatów i zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Sala została wzbogacona o nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym m.in. monitor dotykowy czy monitor interaktywny – mówi Joanna Widera, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 25. W ramach wyposażenia zakupione zostały m.in. mikroskopy, zestawy doświadczalne Labo Lab, modele pokazowe, stacje pogodowe, skały i minerały. – To, co z pewnością będzie wyróżniać naszą pracownię, to grafika na ścianie naprzeciw tablicy, której pomysłodawcami są uczniowie. Jej główny element stanowią kontury granic miasta, logo szkoły oraz piktogramy nawiązujące do działań proekologicznych placówki – dodaje.

Uczniowie mogą korzystać z innowacyjnej pracowni od tego roku szkolnego.

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska

Zdrój wodny i szkolny ogród w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

„Kłodnickie Laboratorium Przyrody” to nie jedyna przyrodnicza nowość w tej szkole. Dzięki grantowi pozyskanemu z Eko-Unii w placówce na górnym korytarzu dzieci mogą korzystać ze zdroju wodnego, czyli poidełka.

Cieszymy się, że nasi uczniowie mają nieograniczony, bezpłatny dostęp do dobrej, filtrowanej wody – mówi Anna Wlaszczyk, dyrektor kłodnickiej szkoły.

Ponadto dzięki kwocie pozyskanej z konkursu Fundusz Naturalnej Energii, przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 powstał „Zielony Zakątek – sala pod chmurką”. Celem projektu jest uczenie dzieci poszanowania przyrody oraz zmniejszania negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Im więcej w miastach siedlisk przyjaznych roślinom i zwierzętom tym lepiej. Ogród szkolny – zielona klasa w zamyśle ma być międzypokoleniowym miejscem spotkań pełniącym funkcję rekreacyjno-poznawczą.

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska

Czytaj również:

Zobacz również:

MIASTECZKO EKOLOGICZNE

Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej w skrócie MIASTECZKO EKOLOGICZNE działa nieprzerwanie od 1989r.

ekologia

Komentarze (0)

Możliwość komentowania została wyłączona.

Strona korzysta z plików cookies
Odwiedzając stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej w polityce prywatności.